به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

اثبات ادعای ” الهه هیکس ” و چراغ سبز ” ایران اینترنشنال” برای …..

 در این مورد شک نکنید که کشورهایی زیادی در منطقه هستند که فارغ از اینکه چه کسی بر ایران حاکم  باشد دشمن ایران و ایرانی و خواهان تجزیه کشوری بنام ایران هستند وعلت آنهم نه اینستکه گویا ما ایرانیان نژاد برتر و یا داری هوش سرشارتر و …. هستیم ، نه ، واقعیت اینستکه ما ایرانیان هم مانند یگر ملتها بوده و نه برتر از آنان و نه دون تر از آنان هستیم اما علت مخالفت کشورهای عربی با ایران اینستکه از نظر کسانی که خود را کلید دار کعبه میدانند شیعه ، خنجری در پهلوی جهان وتمدن تخیلی است  که آنان ،  آنرا  جهان اسلام میدانند . ترکیه نیز اکنون و بنا بر شرایطی که تحت فشار کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس است ، و برای استفاده از شرایط بحرانی اقتصادی ای که ج.ا. در آن گرفتار آمده است گاها با سیاستهای نظام ، همراهی نشان میدهد ، اینان نیز وارد آمدن شکست بر امپراطوری عثمانی را سیاست انگلیسی تقویت شیعه در دوران صفویه میدانند و در خیال خام پیوند دادن دو آذربایجان بوده و آرزوی رهبری آنرا در سر دارند  ، در حالیکه ایران بر آمده از باتلاقی بنام ” ولایت ” توان جذب بسیاری از کشورها از جمله پاره جداشده آذربایجان را خواهد داشت . یعنی  کشورهای جنوب ایران در خیال خام جدا کردن خوزستان از ایران و نابود کردن خطری بنام شیعه برای خود هستند و این موضوع ربطی به حاکمیت ولایت بر کشور ایران نیز ندارد ، یعنی حتی اگر رضا پهلوی هم باز رئیس ایران شود اینان ترجیح میدهند که ایران  کوچک شده و قدرت نفتی خود را از دست بدهد . بنابراین شورای گذار و نوری زاده وسازگارا و مصی و عیسی و موسی واز این قبیل که با امید تشکیل تمدن اسلامی با عربها بعداز ج.ا هستند ، مانند بازیچه هایی در دست اعراب بوده و کافی است تا در ایران ، خلاء قدرت مرکزی احساس شود تا این کشورها شروع به اجرای نقشه های شوم خود کنندو در صورتیکه این عوامل هم با آنان مخالفت کنند ، اینان خودنیز اولین قربانیان توسعه طلبی موالی خود خواهند شد . یعنی وجود یک حاشیه قومی در اطراف نقاط مرکزی ایران ، از آذری و بلوچ و عرب زبان تا ترکمن و کرد ، مانند یک کوزه عسل ، زنبورهای مهاجم را بخود می خواند .

. ممکنست بگویید چرا در زمان ” محمد رضا شاه،  حاکمان کشورهای حاشیه ، روابط خوبی و حتی نوکرانه ای با محمد رضا شاه داشتند ، آن روابط الزاما از قدرت شاه ناشی نمیشد که اساسا ناشی از برگزیده شدن شاه بعنوان کلانتر منطقه از سوی آمریکا بود و اینان در حقیقت نه از شاه که از آمریکا حساب می بردند .

بنابراین ما ایرانیان وکشور ایران ، دشمنان خطرناکی داریم و تنها باید زمانی به ریسک تضعیف قدرت مرکزی دست بزنیم که مطمئن باشیم بسرعت و بدون وقفه ، می توانیم  نیرویی همسنگ قدرت حاکم فعلی که قادر به حفط یکپارچگی سرزمینی و حفظ ساختار اجتماعی وبازساز ارتش و نیروی انتظامی باشد ، بوجود بیاوریم . عربستان ، ترکیه و کشورهای حاشیه ما در خلیج فارس میدانند که اگر نتوانند ایران را در این دوره انتقالی تجزیه کنند ، دیگر هیچگاه چنین فرصتی بدست نخواهند آورد .

 گفتنی است وقتی آخوندهای ایرانی توانسته اند صدام حسین دشمن دیرینه ایرانیان را با کمک آمریکا بخاک مذلت بیندازند و در سوریه برای خود حیاط خلوت بسازند و….، اگر سکولارها و لیبرال های ملی گرا و مدرن بر سر کار بیایند چه غوغایی  از موفقیت در منطقه بر پا خواهند کرد !

بر این مبنا اکنون که در جنگ های نیابتی ، در اعلام استقلال کردستان عراق ، در بوجود آوردن ناتوی عربی و یا حتی عملیات نفوذ و تخریب  برای ایجاد خلاء قدرت مرکزی در ایران شکست خورده اند ، بهترین فرصت استفاده از ناکار آمدی های ولایت ، همراهی با اقشار بجان آمده از ظلم و نابرابری حکومت است . شکی نیست که نمی توان به توده های بجان آمده از ظلم و نابرابری ، به کارگر خرد شده در زیر سیاستهای تعدیل اقتصای ، به زن باطوم خورده از نیروی انتظامی ، به مادران فرزند از دست داده و اعدام شده ، گفت : حرکت نکنید ، اعتراض نکنید ، تظاهرات نکنید  که رهبری شما بدست عنا صر دشمن ملیت ایران می افتد ، اما می توان با تحلیل و نشان  دان شرایط از پیوستن عناصر آگاه و سازمان ده به حرکاتی که می تواند تحت نفوذ کشورهای منطقه قرار بگیرد جلوگیری کرد .

بنظر میرسد هشداری که ” الهه هیکس ” در باره حضور عناصر وابسته به مجاهدین و افراد مسلح در میان تظاهر کنند گان خوزستان داد از این دست بود ؛ درو یدیوهایی که در ضمیمه می بینید ، وجود افراد مسلح سازمان یافته که می توانند وابسته به  جریانات ضد ایران  باشند کاملا مشهود است ، در ویدیویی با سلاحی که می تواند نارنجک انداز باشد ، یک ماشین نیروی انتظامی کاملا منفجر میشود ، در ویدیویی دیگر فردی به عده ای مسلح فرمان تیر میدهد ، اینها همه خود دلایل مستحکمی بر حضور افراد مسلح که قطعا نمی تواند خودجوش واز میان افراد غیر وابسته به سازمانهای مسلح قومی باشد ، است و بخودی خود بیانگر حقانیت ” الهه هیکس ” است ، اما در تهاجمی که اصحاب جدایی طلب و طرفداران گروههای قومی و با فعالیت   یک تحلیلگر همین رسانه ها که اساسا به دادن تحلیل های بازاری و ابکی برای رادیو فردا و صدای آمریکا و …. مشغول است  به ایشان صورت دادند  اصل احتمال وجود عناصر مسلح وابسته به گروههای قومگرای ، سر سپرده خارجی فراموش شده و به ایشان می گویند چرا این مطلب را گفتی ، کسی نمی گوید این مطلب دروغ است ، می گویند گفتن این مطلب جان تظاهر کنند گان را بخطر می اندازد ، تو گویی که عوامل اطلاعاتی رژیم که قبل از اینکه مانند من وشما ویدیو های نشان دهنده افراد مسلح راببینند ، خود با آنها درگیر بوده اند ، فقط منتطر بوده اند تا ” الهه هیکس ” این مطلب را بگوید تا از آن بعنوان سند دادگاه برعلیه دستگیر شدگان سوء استفاده کند . از سوی دیگر هجومی که بر علیه ایشان شدن نه بدلیل احساس خطر برای جان دستگیر شدگان ؛ که بدلیل این بود که این هشدار باعث میشد تابسیاری از مردم به تظاهرات نپیوندند ودکان اینان کساد شود .  این خود برای کسانیکه به هر شکل  و به هر وسیله و با کمک هر کشوری خواهان سقوط نظام هستند ، فاش گویی آزار دهنده ای بود .

رسانه ایران اینتر نشنال  در این میان مراتب خدمتگزاری خود را اثبات کرد :

بقول معروف شاهد از غیب میرسد ، در ویدیویی که در باره تظاهرات در کوی علوی خیابان فرهانی است ، فردی که در حال گزارش دادن ودر حال تهیه ویدیو از جریان تظاهرات است ، با حالت گزارش مانند می گوید : وضعیت فعلی در خیابان فرهانی . رفیق  استاذ اینها همه سربازان و لشکر(ما )  تو هستند ”

بسیاری از ناظران آگاه به امور خوزستان و گروههای قومگرا ، معتقدند که منظور از ” رفیق استاذ” کسی نیست جز ” رفیق ابو نزار ” از رهبران گروه بشدت خطرناک و تجزیه طلب جبهه آزادی بخش اهواز . تهیه گزارش از جریان تظاهرات توسط عناصر جبهه خود خوانده اهواز ، نمی تواند اثبات کند که تظاهرات خوزستان ، وابسته به خارج است اما قطعا می تواند اثبات  کننده حضور عناصر جدایی طلب  که احتمالا هملان افراد مسلحی است که در ویدیو ها می بینید باشد و این همان مطلبی است که ” الهه هیکس ” بر آن تاکید داشته است. از سوی دیگر پخش این ویدیوی کوتاه از رسانه ایران اینتر نشنال نیز نشان دهنده  ، تاکید مدیران این رسانه بر مهم جلوه دادن گروههای قومی و حضور موثر آنان در تظاهرات خوزستان است و مگر ” بن سلمان ” نگفته بود که ما تظاهرات و نا آرامی ها را بدرون خاک ایران می کشانیم ؟ بنظر میرسد که رسانه ایران اینتر نشنال  ، نه یک رسانه ساده خبر رسانی که نقش تعیین کننده ای در دادن پیام به نظام از سوی کسانی باشد که می خواهند برای این نظام قدرت نمایی کرده تا بتوانند در مذاکرات احتمالی دست بالا را داشته  باشند . در اینصورت این نه یک رسانه و  خبر گزاری و تحلیل و گزارشگری است ، که مستقیما نماینده پیش برنده یک کشور و یک سیاست است و در منطقه فقط چند کشور هستند که از نظر مالی در حد تامین مالی رسانه ای عریض و طویل که حتی در کشورهای کوچک اسیای میانه هم خبرنگار دارد باشتد و در حد دادن پیام به نظام  برای دادن اخطار به رژیم باشند .

باید متاسف بود و بر حقارت ایرانیانی که خود را بخدمت خارجی ها در می آورند گریست ، آیا اینان از روزی نمی ترسند که بعد از ج.ا. رژیمی ملی گرا و دموکراتیک در ایران بر سر کار بیاید و کسانی را  که به بهانه مبارزه با ج.ا.” دست در دست دشمنان تاریخی کشور ایران نهاده اند بجرم خیانت به کشور به محاکمه بکشاند ؟.

Tagged as: , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: