به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

صحنه دهشتناک انفجار مسجد شیعیان در قندهار

 

در یک هفته اخیر  مساجد شیعیان در افغانستان  دو بار هدف حمله انتحاری طالبان

قرارگرفته است . شکی نیست که این عملیات با هدف ، جلوگیری از برقراری  ارتبا اقتصادی ، اجتماعی و دیپلماتیک میان ج.ا. و طالبان صورت گرفته است . 

 

Tagged as: , , ,

Categorised in: تحلیل سیاسی هفته, در ایران ، سیاست ، بیشه "گرگان گرسنه" است

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: