به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

جنگ پشه با حبشه و حکایت هک پمپ بنزین های ولایت

درگیری ج.ا. با اسراییل ، مارا بیاد مثل فیل و فنجان و یا جنگ پشه با حبشه می اندازد . خامنه ای و همه اطلاعاتی هایش در مقابل اشراف  اسراییل بر کشور  از نفس افتاده اند .

بارها در مقاله های مختلف گفته بودیم که مجموعه سیستمهای هوشمند ، پدافندی ، امنیتی و انتظامی و امنیتی ولایت خامنه ای در رصد کامل اسراییل و آمریکا است و حادثه دیروز هک سیستم هوشمند جایگاههای سوخت آن ادعها را اثبات کرد .مجموعه  بی نظم و شیر تو شیر ولایت خامنه ای فقط در سریال گاندو داستانسرایی می کند  و یا جوانان بیدفاع را به گلوله می بندد  که گویا بر کشور اشراف دارد . نه تنها اسراییل و آمریکا که ولایت در داخل کشور هم دشمنان خونینی دارد و فعالان سایبری  سابقا حزب اللهی هم اکنون به دشمنان خونین خامنه ای تبدیل شده اند ، دیروز نفوذ به سیستم هوشمند پمپ بنزین ها ، قبل از آن به نیرو گاهها و مراکز اتمی و فردا چه بر سر این ملت می آید و کارگزاران امنیتی بیعرضه ولایت با این همه بودجه و هارت و پورت چه غلطی می کنند ، هیچکس نمی داند . کافیست که دشمنان ولایت که بعضا فرزندان ملت هستند ، اراده کنند تا به سیستم گازرسانی ، بانک ، راهنمایی رانندگی و… نفوذ کنند ، کافیست تا سراییل و آمریکا با انتشار ابر الکترونیکی کل دفاع موشکی ولایت را از کار بیندازند مجموعه ولایت در کمتر از چند ساعت مانند بادکنک ، بادش خالی و دروغین بودن ادعاهایش بر همگان معلوم میشود . در مقابل ولایت  و کارگزاران بیعرضه و دست و پا چلفتی آن بایستید ،به ادعاهای توخالی آنان اعتماد نکنید . قبل از اینکه ملک و ملت را به باد بدهند . مروز بپا خیزید که فردا دیراست .

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: