به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

این چه امامی است که هو میشود ؟ مردم اصفهان خامنه ای را هو کردند .

 در جریان گرد همایی 300 هزار نفری مردم اصفهان در اعتراض به نا کار آمدی دولتمردان ولایت برای تهیه و تامین اولیه ترین نیاز انسان و طبیعت ،  آب ،  وقتی که قرائت کننده بیانیه گردهمایی نام ” خامنه ای ” را اورد ، همه جمعیت یکباره خامنه ای را هو کردند . براستی که لفط امام و دین و خدا در بین ما ایرانیان همیشه با احترامی ترس آلود همراه بود و امروز مردم با شنیدن لفظ امام خامنه ای ، وی را هو می کنند . با ادامه حیات حکومت ولایی ، دین داران از روزی بترسند که حتی  از ابراز دینداری خود هم  شرم کنند .

 مردم اصفهان درس خوبی برای برپا کردن گر همایی های دهها هزار نفری به همه ایرانیان دادند و امید که این سرمشق از سوی مردم سایر شهرها هم ادامه یابد .

 مردم اصفهان نیز باید مواظب باشند که در پی این عمل  متهورانه خود ، مورد انتقام گیری دسته های اشرار بسیجی و گرازان بیشه ولایت قرار نگیرند  .

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: