به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

فرهنگ ، تاریخ و جامعه rss

همه آنانی که از ” کنفرانس ورشو ” حمایت کردند دستشان تامرفق به خون “مرزبانان ایران ” آغشته است .

(0)
February 15, 2019

منطق اصلی و درونی این نوشته اینستکه 1- هر نظامی  با قید مطلق “هر نظامی” که بر ایران حاکم باشد ،  حمله یک نیروی خارجی خواه یک گروه تروریستی باشد ، خواه حمله منظم یک ارتش کلاسیک خارجی ، نقض حاکمیت ملی کشور ما ایران است و محکوم است 2- بر گزاری کنفرانس ورشو مترتب… Read More ›

Advertisements

انقلاب 1357 ادامه مشروطیت و بعد از حذف روحانیت از قدرت به راه خود ادامه خواهدداد:

انقلاب اسلامی دوران کودکی و بلاهت انقلاب 1357 است ،هیچ کودکی تا ابد در کودکی و نادانی نمی ماند به نظر میرسد اگر انقلاب سال 1357 را بعنوان انقلاب مداومی که بسیاری شباهتها به انقلاب فرانسه وسیر مدرنیته و مدرنیزاسیون که در آن کشور صورت گرفت دارد فرض کنیم وشروع آنرا که از حوادث منجر… Read More ›

نظرات گروههای روشنفکری تجدد گرا ، مدرن و ملی گرا در باره انقلاب 1357 :

انقلاب1357 بازگشت ایران به دوران تحجر و عقبگرایی محض بود این نظرات با توجه به عقاید  ارتجاعی روحانیت حاکم در مورد ” حقوق بشر ” ،این نظرات با توجه به عقاید  ارتجاعی روحانیت حاکم در مورد ” حقوق بشر ” ، ” زنان ” ، ” تفکیک قوا ” و وجود رهبر ی به نام… Read More ›

روایت روشنفکران چپ از انقلاب : انقلاب شکست خورد.

روحانیت به انقلاب خیانت کردو انقلاب شکست خورد  در همین عبارت “انقلاب شکست خورد” این معنا مستتر است که گویا انقلاب می بایست به اهداف تعیین شده از سوی این بخش از روشنفکران جامه عمل می پوشیده و چون آن اهداف متحقق نشده است ” انقلاب ” شکست خورده ، این ادعا در خود این… Read More ›

روایت مغلوب شدگان : “طرفدران نظام سابق ” :

اینان مدعی هستند که : شاه آنقدر ایران را مدرن کرده بود که مردم ایران توان هضم این همه پیشرفت را نداشتند . در سال 1357 شاه علیرغم انقلاب سفید خود از مردم خود عقب مانده بود ، بخش وسیعی از مردم خواهان دخالت فعال خود در شرکت فعال در نوسازی و مدرن کردن ساختار… Read More ›

روایت “غالب شدگان” ، از “انقلاب 1357 “

انقلاب ،”اسلامی” بوده ، پیروز شده و در پی تحقق رسالت انبیا برای هدایت نوع بشر است . در میان آنهاییکه در پی انقلاب 57 به قدرت دست یافتند نیز دو روایت عمده بچشم می خورد الف: روایت روحانیت فقاهتی : این بخش از ایرانیان معتقداند که در پی نا کامی رسالت  انبیا که با… Read More ›

چرا وطنپرستان واقعی از ” مصی علینژاد ” و” امثالهم ” وفعالیت هایشان متنفرند .

همه ما در زندگی عاشق کسی بوده ایم ، عشق یعنی دوست داشتن تا مرز جنون و یک انسان مام وطن را تا به این حددوست دارد ، انسان مگر می تواند مادر خود را تا مرز جنون دوست نداشته باشد ؟ هر کدام از ما عاشق همسر خود هستیم و این علاقه در حدی… Read More ›

YourTime TV Live Stream | پخش زنده یورتایم

“ندا آقا سلطان ” هیچگاه نه ” سبز ” بود و نه ” اصلاح طلب ، او فقط می گفت : آزادی ، همراه با آلبومی از عکسهای دیده نشده ” ندا”

 اصلاح طلبان که به مانند دیگر دست آموزان ” خامنه ای ” نیز  بر سر خوان غارت ملت نشسته اند ، بسیار عادت به مفتخوری وسوء استفاده از خون دیگر مبارزان بنفع اهداف سیاسی خود را دارند ، بعد از اینکه ” ندا آقا سلطان ” با شرکت در تظاهراتی که البته اداره آن بدست… Read More ›

زیبا ترین عکس بی حجاب یک زن در کنار میدان آزادی

این تصویر پیامی در خود دارد ، آزادی این گوهر گم شده ، فقط با آزادی زن ، زیبایی اعجاب انگیز خود را نمایان  خواهد کرد  وازادی از قید حجاب اجباری نمود و آغاز آزادی زن است . زن بی حجاب ایرانی در کناربنای سربفلک کشیده  آزادی  چه با شکوه می نماید زنان ایرانی در… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: