Advertisements
به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: آدری

وقتی هموطن “آ ذری ” به “پان ترکیست” ها هشدار می دهد

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید در یک راه پیمایی هموطنان ، یک جوان ایرانی میکرفن را بدست می گیرد و به همزبا نان خود و هموطنان آ ذری هشدار می دهد که اسیر وسو سه ها ی خطرناک جدایی طلبانه “پان ترکیستی ” نشوند . وی به درستی به این دسته کوچک از… Read More ›

Advertisements

Start here

%d bloggers like this: