به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: آیه های زمینی

“آیه های زمینی “

      “آیه های زمینی ”       خورشید مرده بود   و هیچکس نمیدانست                                                                                       که نام آن کبوتر غمگین   کز قلبها گریخته ، ایمانست                                                                                            فروغ فرخزاد   این عنوان ” آیه های زمینی ” همیشه برای من مثل یک هشدار عمل کرده است . حتی اگر این شعر زنده… Read More ›

Advertisements

Start here

%d bloggers like this: