به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: اآسپارا

“آسپارا” رقصنده اوکرایینی و رقص مدرن ایرانی

به خانه کاوه فرزند ملت خوش آمدید     ” آسپارا ” در این ویدیو توانایی خود را در بازسازی یک رقص مدرن ایرانی به نمایش می گذارد    Download Now     ایرانیان تا کی اجازه می دهید این فاسدان حزب اللهی بر شما حکومت کنند !!   تحلیل سیاسی هفته افق جنگ داخلی در ایران …. Read More ›

Start here

%d bloggers like this: