به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: احمد باطبی

چرا وطنپرستان واقعی از ” مصی علینژاد ” و” امثالهم ” وفعالیت هایشان متنفرند .

همه ما در زندگی عاشق کسی بوده ایم ، عشق یعنی دوست داشتن تا مرز جنون و یک انسان مام وطن را تا به این حددوست دارد ، انسان مگر می تواند مادر خود را تا مرز جنون دوست نداشته باشد ؟ هر کدام از ما عاشق همسر خود هستیم و این علاقه در حدی… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: