به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: استورمی دانیلز

خوشحالم که ” آمریکایی نیستم ” عرق شرم بر پیشانی ملت و مردم آمریکا برای داشتن رییس جمهوری به نام ” دونالد ترامپ

” ملت آمریکا ”  برای انتخاب ” دونالد ترامپ” در مقابل مردم دنیا ، سالیان دراز شرمنده خواهد بود ! آنان که نان خود را در خون ملت های دیگر می زنند و شادان از موفقیت های زود گذرفارغ از اینکه در آینده ای نزدیک چه در انتظار شان است  به رقص و شادمانی جنون… Read More ›

اگر ترامپ استیضاح شود : خامنه ای ، سلطنت طلبان و مجاهدین خلق یتیم می شوند

  اندک ، اندک ،حلقه محاصره به دور ” دونالد ترامپ ” تنگ و تنگتر می شود ، امروز 23/08/2018/ برابر با 01/06 1397ترامپ خود به زبان آمد و از احتمال استیضاح خود گفت و تهدید کرد که در صورت این استیضاح بازار بورس سقوط خواهد کرد . هر چند که هنوز تا این استیضاح… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: