به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: اسپوتنیک فارسی

دست پنهان و تبلیغات آشکار ” روسیه ” در تشدید تنش در خلیج فارس ! چراکمونیستهای سابق” کرملین” به یاری مذهبی ترین حکومت جهان برخاسته اند ؟

   با نگاهی به سایتهای معتبر خبری روسی که به زبانهای مختلف و از جمله ” فارسی ” خبررسانی می کنند ،عدم بیطرفی ” فدراسیون روسیه ” در مناقشات میان ج.ا. از یکسو  و ” آمریکا ” و ” اروپا ”  وبنفع ج.ا. کاملاا آشکار می شود ، روسیه اکنون در قرن 21 همان اشتباهی… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: