به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: اعدام یک زن توسط طالبان

سخنی با ” همزبا نا ن ” ا فغا ن ” : چرا فکر می کنید همه دنیا موظف به کمک به شما هستند و حتی یکبار هم به نقد خود نمی پردازید؟

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید بسیار دیده ا یم و شنیده ایم که که کنفرانسها و گردهما یی های بین المللی بر پا شده تا راههای کمک رسا نی به دولت و ملت افغانستا ن مورد بحث و بررسی قرار گیرد  سال 2002  کنفرانس توکیو  5.5 میلیارد دلار سال  2002   ///////// برلین    8    … Read More ›

اعدام یک زن باشلیک به سر توسط طالبان در افغانستان

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید          به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید  طالبان یک زن را در ملاء عام در جوزجان با شلیک گلوله به سرش کشتند گروه تروریستی طالبان درروستای  خانقا ولسوالی آقچه ولایت جوزجان در شمال افغانستان، یک زن را به اتهام رابطه نامشروع جنسی در محضر… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: