به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: افول انقلاب اسلامی

-” پیروزی حسن روحانی ، آغازی بر پایان انقلاب اسلامی “

    به وبلاگ ” کاوه” فرزند ملت خوش آمدید   درسهایی از انتخابات ریاست جمهوری 1396 2-” پیروزی حسن روحانی ، آغازی بر پایان انقلاب اسلامی “   . انقلاب اسلامی دیگر آبرویی نزد ملت ندارد ،این را مردم به چه زبانی به شما بگویند ، مردم این خشم خودرا با چه زبانی به… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: