به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ، محسن رنانی ، نعمت زاده ، اصلاح طلب ، اصولگرا خزب الله ، گزارش تفریغ بودجه ،

حزب الله خود منبع اصلی فساد اقتصادی در ایران است

رو زی  نیست که در رسانه های هوادار دولت و جریان اعتدال و اصلا ح گری  برگ های  جدیدی از حیف و میل اموال مردم و بیت المال در 8 سال دولتهای احمدی نژاد افشا نشود . روزی نیست که طرفدراران هاشمی رفسنجانی یا همه کسانی که از اصولگرایان و احمدی نژاد ، دل خوشی… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: