به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: اوکراین

چرا اصولگرایان ایرانی از ” پوتین ” و ” یانو کویچ ” حمایت می کنند *.

چرا اصولگرایان ایرانی از ” پوتین ” و ” یانو کویچ ” حمایت  می کنند؟* *                     بعد از حوادثی که در “اوکراین ” اتفاق افتاد و به ضمیمه شدن بخشی از خاک این کشور به ” روسیه” منجر گردید و تحریکات روسیه برای اشغال بیشتر اوکراین… Read More ›

درسهای ” اوکراین ” برای ” ایران” 1 و2

درسهای ” اوکراین ” برای ” ایران” 1 1-درسهای ” اکراین ” برای “دولتمردان ” جمهوری اسلامی ایران   قبل از هر چیز بنا به تعریف کلاسیک که ” روشنگری باید همراه با تفکیک دقیق معنایی باشد ” یعنی نمی توان به تعریف و تبیین پدیده ای دست زد مگر اینکه بار دقیق و معنای… Read More ›

” امریکا ” بدنبال کاهش وابستگی ” اکراین ” به گاز ” روسیه ” است

    ” امریکا ” بدنبال  کاهش وابستگی ” اکراین ” به گاز ” روسیه ” است   نوشته ای که در زیر می اید گزیده ای از مقاله ای است که  امروز 5 مارس در در نیورک تایمز ، منتشر شد . نویسنده در این مقاله بخوبی توانسته است ، بر خورد زور گویانه روسیه با ”… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: