Advertisements
به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: باران است

عاشق طبیعت ، رند و خنیاگر به مانند یک ایرانی ، زیبا و با نمک مانند یک دختر ایرانی

   شاعر این ترا نه ” لری ” با شیفتگی  تمام  برای دلبر خود می خوا ند ،  می گوید : گل باغم هستی  چشم و چراغم هستی  دستت را به دستم بده بیا به خانه بریم   انتظار ت هستم ، ای دختر سبزه بانمک بیقرارات هستم  تعجب است ،   ایرانی با این همه ذوق… Read More ›

Advertisements

Start here

%d bloggers like this: