Advertisements
به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: باروری مصنوعی

خانمی در جستجوی آقایانی با ژن های خوب جهت باروری است

  در فیسبوک می توانید پیام های مختلفی مثل تبلیغات، آگهی پذیرش یا استخدام، نگهداری از حیوانات، در خواست کمک و …. پیدا کنید ولی درخواست مورد نظر ما بدون شک استثنایی و از همه عجیب خانم ر. (ما تصمیم گرفتیم که هویت وی را فاش نکنیم با وجود اینکه وی از دوستانش خواسته که… Read More ›

Advertisements

Start here

%d bloggers like this: