به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: تحلیل سیاسی هفته ، داعش ، حزب الله ، ف انقلاب 1357

در ” تمام کش کردن ” حکومت فقیهان و وظایف ما

جمهوری اسلامی ، خلافت اسلامی داعش یا امارت اسلامی طالبان ، بر آمد آخرین تلاشهای رو به مرگ یک تمدن در حال  زوال هستند !!   بنظر می رسد ، ما ایرانیان بسیار پیشتر از دیگر ملل خاورمیانه و کشور هایی که در آن جمعیت مسلمان از اکثریت مطلق بر خور دار هستند ، درست… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: