به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: تحلیل سیاسی هفته ، علی کشتگر ، اعدام شیخ نمر ، محمد سهیمی

همه آنانی که از ” کنفرانس ورشو ” حمایت کردند دستشان تامرفق به خون “مرزبانان ایران ” آغشته است .

منطق اصلی و درونی این نوشته اینستکه 1- هر نظامی  با قید مطلق “هر نظامی” که بر ایران حاکم باشد ،  حمله یک نیروی خارجی خواه یک گروه تروریستی باشد ، خواه حمله منظم یک ارتش کلاسیک خارجی ، نقض حاکمیت ملی کشور ما ایران است و محکوم است 2- بر گزاری کنفرانس ورشو مترتب… Read More ›

اعدام “شیخ نمر” ، جمهوری اسلامی ایران و منافع ملی ایرانیان

تحلیل سیاسی هفته قسمت اول – حرکات سیاسی شیعیان در منطقه و گسترش حوزه نفوذ ” نظام اسلامی” در این نوشته موضوع زیر مورد بررسی قرار می گیرد 1- از زوایه نگرش به منافع ملی و بلند مدت “ایرانیان ” باید چگونه با موضوع اعدام ” شیخ نمر ” بر خورد کرد . سالهای بسیاری… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: