به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: ترجمه و متن نرانه عشق بازی

پیک آخر -عشق بازی با پنج سیری

    یپک آخر -عشق بازی با پنج سیری کلیپ از : مسعود جلیلیان   به خانه کاوه فرزند ملت خوش آمدید   جلیلیان در این کلیپ ، عشق جونای ایرانی رو به زندگی عرفی و تنفرشون رو از شیوه زندگی مذهبی به نمایش می گذارد .   داسه سرم ♫ هر امشو آگر ♫ بنم… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: