به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: ترور محسن فخری زاده

نطنز بازهم انفجار : این همه بی لیاقتی هرگز ندیده ملتی ! ” خامنه ای ” را خلع کنید !

هنوز یکسال از حادثه آتش سوزی در سایت اتمی نطنز نگذشته است که این بار نیز همین دیروز یکشنبه 22فروردین /11 آوریل 2021 در همین سایت شاهد انفجار دیگری هستیم . در حادثه تیرماه گذشته که هیچگاه دلایل و مسببان و مقصران آن معلوم نشد مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای این سایت مورد حمله قرار گرفت …. Read More ›

ویدیوی آخرین لحظات حیات « محسن فخری زاده » .. « نامردی » را با «‌نامردی » کشتند !

ادعا می کنند که در چهار پایتخت کشورهای منطقه قدرقدرتی می کنند ، اما نمی توانند امنیت مرموز ترین شخصیت برنامه های اتمی خود را حفظ کنند . عوامل ترور ابتدا و احتمالا از طریق کنترل از راه دور، یک خود رو« نیسان آبی رنگ »‌ را که در مسیر عبور خودرو « محسن فخری… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: