به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: ترکیب سیاسی تمایندگان مجلس

تر کیب گرایش سیاسی راه یافتگان به مجلس اسلامی

بر اساس اخرین اخبار ترکیب راه بافتگان به مجلس بر اساس گرایش سیاسی تا این لحظه به شرح زیر است . اصولگرا 62.5 در صد 23.5 در صد اصلاح طلب 14 در صد اعتدالگرا و مستقل ترکیب گرایش‌های مجلس دهم تا این لحظه با اکثریت ۶۲.۵ درصدی اصولگریان در حال تکمیل است. علاوه بر اصولگرایان،… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: