به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: تصاویر اجساد اعضای داعش

مقایسه تصاویر منتشر شده از جنازه ها و ویدیوی “داعش” صحت ادعای داعش را تایید می کند

  امروز دو تصویر از دوفرد کشته شده حمله کننده به مراسم رژه اهواز ، از سوی رسانه های داخل کشور منتشر شد که بسیار شبیه به 2 تن از افرادی است که در ویدیوی ادعایی داعش در مورد حمله کنند گان به مراسم مزبور شرکت داشته اند . با توجه به شباهت این 4… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: