به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: تنا قضات بیانیه ” سازمان امور زندانها ” در باره فاجعه قتل ” علیرضا شیر محمد علی ” واشک تمساح سخنگوی قوه قضاییه

تنا قضات بیانیه ” سازمان امور زندانها ” در باره فاجعه قتل ” علیرضا شیر محمد علی ” واشک تمساح سخنگوی قوه قضاییه

  قتل زنده یاد ” علیرضا شیر محمد علی “الغای پیام وحشت و همدردی سخنگوی قوه قضاییه سرپوش گذاشتن بر جنایت است . ” غلامحسین اسماعیلی ” سخنگوی قوه قضاییه صبح امروز 27 خرداد -2019/06/17 با ریختن اشک تمساح بر قتل فاجعه بار ” علیرضا شیر محمد علی ” زندانی سیاسی که در 24 تیر… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: