به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: جانتخا با ت ریا ست چمهوری

شرکت در انتخابات هم استراتژی هم تاکتیک

شرکت در انتخابات هم استراتژی هم تاکتیک    نگاهی به مقاله “تضاد منافع و ائتلاف بيرون مانده‌ها” ، نوشته”اامین بزرگیان “   دفاع از انقلابیگری آنارشیستی با سلاح ” شرکت در انتخابات ”      ” امین بزرگیان ” در مقاله “تضاد منافع و ائتلاف بيرون مانده‌ها” ، بدنبال ناکجا ابادی است که در آنجا سیاستمداران… Read More ›

روحانی” را به کاریزمای اعتراض به مهندسی انتخابات تبدیل کنیم” .

انتخابات 3     روحانی را به کاریزمای اعتراض به مهندسی انتخابات تبدیل کنیم .  در مقاله ” انتخابات  ش 2″ که  پیش از ماجرای رد صلاحیت ، ” هاشمی ” و ” مشایی ” ، منتشر شد ، با توجه به فضای تبلیغاتی  منفی بر علیه کاندیداهایی که بعدا رد صلاحیت شدند ، پیش بینی… Read More ›

طوفان انقلاب را سر بازایستادن نیست !! آنقلابیون از جان این مردم چه می خواهند ؟

انتخابات 2   طوفان انقلاب را سر بازایستادن نیست !!  آنقلابیون از جان این مردم چه می خواهند ؟   کشتیبان را سیاست دیگر نیامد !!!!   نگاهی به ادبیات حاکم بر فضای سیاسی کشورمان ،”ایران”،  که بعد ازروز پرحادثه ثبت نا م کاندیداهای ریاست جمهوری  و تا کنون شکل گرفته است نشان میدهد که… Read More ›

“هاشمی” آمد !!! آیا کشتیبان را سیاست دگر آمده است ؟

      ا حضوراین سیاستمرد 78 ساله و پراگماتیست در صحنه انتخابات ، وزید ن طوفان تغییر در آسمان سیاست ایران را نوید می دهد ؟   هاشمی گفته بود که تنها در صورتی پا به عرصه انتخابات خواهد گذارد که آیت الله خامنه ای ، با حضور وی در عرضه انتخابات موافق بوده… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: