به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: جنگ میهنی ، فاشیزم هیتلری ، ژوزف استالین ، جنگ دوم جهانی ، ژنرال ژوکف ، انسان طراز نوین

برقراری “جمهوری دوم” ضرورتی تاریخی و در ادامه مبارزات مردم ایران از صدر مشروطیت تا به امروزاست !

نظری به ” ضرورت استقرار جمهوری دوم ” و مقاله آقای کوروش عرفانی “جمهوری دوم ایران (راهکار برون رفت از بن بست) در پاسخ به سئوال بسیار مهم و حیاتی ” ایران به کجا می رود ” ، و شناخت پروسه و سیر حرکتی که ایران و ساکنانش بطور مشخص و  از زمان شروع مبارزات… Read More ›

بعد از ” خامنه ای ” چه بر سر ” مجتبی ” خواهد آمد ؟

  به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید   آیا سرنوشت “احمد خمینی ” در انتظار “مجتبی خامنه ای” است ؟  همه می دانیم که ” خامنه ای ” به ادبیات شوروی و نظام های سیاسی از نوع “سوسیالیستی” بسیار علاقه نشان می دهد . وی گاها از ” شولوخوف ” نویسنده نامدار دوران اتحاد… Read More ›

آنچه باید از کمونیستها و مردم شجاع روس آموخت .

در بزرگداشت سالروز پیروزی ارتش متفقین بر آلما ن هیتلری روز نهم ماه مه در تقویم تاریخ بعنوان پیروزی ارتش کشورهای متفقین متشکل از نیروهای اصلی این اتحاد ، یعنی شوروی ، آمریکا و انگلستان بر نیروهای اهریمنی آلمان هیتلری و درهم شکستن “نازیسم”، ثبت شده است . بحث این نوشته نه در باره چند… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: