Advertisements
به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: جوانمردی

مردی نبود فتاده را پای زدن گر دست فتاده ای بگیری مردی

  به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید    نه هر کس که فقیر و درمانده و ژولیده بود ، مستحق توهین و ناسزای و خرده گیری ما است  ، هر کدام از این آدم هایی که می بینینم بر خاک مذلت افتاده اند ، شاید برای خود شخصیتی و غروری دار ند ،  آنان… Read More ›

Advertisements

Start here

%d bloggers like this: