به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: جوان انلاین

سایت وابسته به “سپاه پاسداران” : دولت روحانی به ” چوب دو سر ..” تبدیل شده است .

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید  یادداشت سیاسی روز آیا سپاه  پروژه حذف ” روحانی ” را کلید زده است   سایت ” جوان انلاین ” وابسته به ” سپاه پاسداران در یکی از شدیدترین حملاتی که اخیر از سوی اصولگرایان به “دولت حسن روحانی” صورت می گیرد چنین نوشت : آنچه در اين… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: