به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: حادثه قتل در مترو

حقیت قتل یک هموطن در ” متروی شهر ری ” چه بود

  به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید مقتول د ر مترو ” مست ” نبود ، از وضعیت مملکت بجان آمده بود . در خبر ها خواندیم که درروز 24/4/2017 مطابق با 15/07/2017 در مترو شهر ری ، در پی ایجاد مزاحمت برای مردم و حمله به یک روحانی  از سوی یک فرد مست… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: