Advertisements
به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: حجاب اسلامی

استخری که در آن بی حجا ب و با حجاب ، بیکینی و “بور کینی ” در کنار یکدیگر شنا می کنند .

 به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید می دا نید که لغت ” بور کینی ” از تر کیب ” برقع – در تلفط لاتینی بورکا ” و ” بیکینی ” بوجود آمده است و منظور از این لغت پوششی منا سب خانم هایی است که می خواهند ضمن پوشیده بودن اندامشان در سوا حل… Read More ›

Advertisements

حجاب در ایران، آلمان و آمریکا از ۱۲۰ سال پیش تا کنون + مجموعه عکس

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید   عکس ها و مطلب از سایت “گویا ” نقل شده است  بررسی و نگاه به این عکس ها نشان می دهد که مشکلاتی که زنان و جامعه ما امروز با اقشار عقب مانده و روحا نیون مرتجع دارند ، مشکلی است که بسیاری از جوامع در سیر… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: