به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: حمایت از روحانی ، همایش دلواپسان ،

آیا باید از دولت روحانی حمایت کرد ؟

                 در حاشیه حمله همه جانبه اصولگرایان به دولت روحانی    یک سیاستمدار برای کسب حمایت و همدلی همگانی یا باید سیاستهای عوامگرایانه را در پیش گیرد که در ایران با توجه تنگناهای مالی ج.ا اساسا امکان در پیش گرفتن روشهایی از نوع سیاستهای ” احمدی نژادی” دیگر… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: