به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: خدعه های خمینی

خمینی نه آخوندی روحانی که مستبدی با مشت آهنین بود

  به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید : ادامه دهندگان راه تو امروز همین کار ها را می کنند و جوانان گرسنه و در هم شکشته رابر سر هر میدن اعدام می کنند و دانشجو و کارگر را بر سر هر برزن شلاق می زنند . الحق که اینان فرزندان خلف خمینی هستند و… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: