به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: خودکشی جند پناهنده

ویدیوی تاسف بار خودکشی یک جوان آذری

   ویدیوی زیر خداحافظی و خود کشی حوان هموطن آذری را نشان می دهد ، هشدار به همه خانواده هایی که نوجوانی در خانه دارند ، ارتباط با انان را بیشتر کنیم ، نگذاریم در خود و در ناامیدی های خود  که مسلما در کمبودهای مادی یا ارتباطی ریشه دارند  غرق شوند ، آنها را… Read More ›

خودکشی چند پناهنده نا امید در “آتن”

پناهندگانی که از فرط ناامیدی خودکشی کردند    باور کنید که من خودم هر گاه که به سرنوشت این انسانها که در سرما و نا امیدی،با مرگ ودست و پبجه نرم می کنند فکر می کنم ، اشک به چشمانم می اید ، حکومت های فاسد و مستید از نوع حکومت اسلامی   ایران و… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: