به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: دستور داد تا وی را به فجیع ترین شکل به قتل برسانند

به این چند دلیل قوی هاشمی رفسنجانی به قتل رسیده است !!

 به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید  فاطمه هاشمی : شعار استخر فرح  شبهات مرگ مشکوک پدرم را بیشتر می کند  ، امروز نزدیک به 18 ماه بعد از نوشته شدن مقاله ای که در زیر می اید ، و در پرتو حوادث اخیر  درستی تحلیل مطرح شده در این مقاله خود را… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: