به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: ده فیروزه ، عشق آباد ، ترکمنستان

شبها همه اش به میخانه میرم من

فیروزه خواننده تاجیک ، ترانه ای از هایده را باز خوانی می کند    Download Now  

چرا تاجیکان ایرانیان را دوست دارند اما…. از جمهوری اسلامی متنفرند

قسمت چهارم – کفرستان اسلامی ایران ، تهوع آور است . با تاجیکان در ده ” فیروزه” – ترکمنستان اولین سالهای بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است ، مردم کشورهای سابق اتحاد شوروی هنوز در شوک هستند ، انهم به این خاطر است که مردم این کشورها در جریان کامل آنچه در مسکو و… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: