به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: ذهبت بالشعوب و الرمال حتی انظر ما یکون

زنده یاد ” احمد قابل ” :: امام حسین به سپاه یزید گفت : مرا رها کنید به مکانی امن در زمین خدا بروم

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید  آنطور که زنده یاد ” ا حمد قابل ” در این ویدیو می گوید ، موضوع کربلا، نه به این شکلی که روحانیت حاکم بر ایران می گوید که اساسا به شکل دیگری بوده است . ” احمد قابل ” فردی بود که به سطح اجتهاد… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: