به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: رقص زن

رقص زیبای زن رهگذر با آهنگ آکا ردئو ن نواز یک پا

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید مردی که معلول و یک پا دارد  ، در کنار خیابان مشغول نواختن آکاردئون و خواندن است . زنی که در حال عبور از خیابان است بناگاه با آواز وی برقص در می آید و بسیار دلپذیر میرقصد . گاه می توان با صرف اندکی توجه ؛ با… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: