به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: رقص شاطری

می گم این رقص شتری هستش یا شاطری

می گم این رقص شتری هستش یا شاطری خودتون قضاوت کنید برای دیدن ویدیو اینجا زا کلیک کنید     

Start here

%d bloggers like this: