به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: رقص شتری

دیگرازرقص شتری درخیابانهای نیویورک خبری نیست ودر کوره “چهارشنبه های سفید ” دمیده نمی شود .طبقه متوسط البته جانب رژیم را برگزید !

  تفکیک دقیق معنایی چند عبارت کلیدی به کار گرفته شده در این نوشته : طبقه یا اقشار متوسط : برخلاف نظراتی  که از سوی بعضی گرایشات عوامگرایانه مطرح می شود  ، جمعیت کشور ما  به دو بخش 1% مرفه و 99% جمعیت فقیر و بیچیز تقسیم نشده و بحز کارگران و سرمایه داران ،… Read More ›

می گم این رقص شتری هستش یا شاطری

می گم این رقص شتری هستش یا شاطری خودتون قضاوت کنید برای دیدن ویدیو اینجا زا کلیک کنید     

Start here

%d bloggers like this: