به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: روحانیت حاکم و فقاهتی

انگیزه های مبارزه جویی ” روحانیت حاکم “با ” امریکا ” و امکانات منطقه ای ” سپاه ” برای رودررویی با ارتش ایالات متحده

با اطمینان می توان گفت نه عراق و نه سوریه و نه لبنان هیچکدام در دفاع از ج.ا. با آمریکا وارد تخاصم حتی سیاسی هم نخواهند شد و ج.ا در این مورد توهم و تخیل را به جای واقعیت نشانده است .

ویدیوی کامل سخنرانی : رحیم پور ازغدی ” : ریشه رشد سکولاریزم درناتوانی حوزه های دینی است

 اعتراف  ” رحیم پور ازغدی ” تئوریسین فاشیزم اسلامی در باره ناتوانی  حوزه و روحانیت در اداره جامعه  طشت رسوایی ” روحانیت ” و ” فقاهت ” از بام افتاده و این رسوایی به آنجا رسیده است که ” عاشقان دیروز ولایت ” امر وز به ” دشمنان روحانیت ” تبدیل شده اند . البته… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: