به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: سعید ملایی جدو کار

” همسر خارجی ” سعید ملایی : سعید اینحا نزد ما و حالش بسیار خوبست .

    جمهوری اسلامی ، مانند خر لنگ در گل مانده است ، و از همه سو تحت فشار قرار دارد و جالب است که مانند همه رژیمهای نا کار آمد خودش هم برای خودش مشکل می تراشد ، بقول معروف مثل بزی که نان چوپان را بخورد ، اجلش رسیده است : ورزشکاران را… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: