به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: سلمان خدادادی

ویدیوی افشاگری ” زهرا نوید پور” قربانی ” تجاوز ” سلمان خدادادی ” نماینده ” ملکان ” وفرمانده سابق سپاه

مکالمات تلفنی ” سلمان خدادادی ” با ” زهرا نوید پور ”  ” زهرا نوید پور دختری که مورد تجاوز نماینده مجلس ” ولی فقیه ” قرار گرفته بود ، و امروز جسد وی پیدا شد ، قبل از مرگ خود ، در ویدیویی ، جریان عمل جنایکارانه نماینده مجلس را ، همگانی کرده بود… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: