به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: شهرام احمدی

مصاحبه کوتاه ” همسر “شهرام احمدی ” بعد از شنیدن خبر اعدام

———————————– ————————————  به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید در این مصاحبه صدای دردمندانه وی شنیده می شود که بر لگد مال شدن حقوق اهل سنت در ایران اشاره می کند . باید گفت که در ایران تحت حاکمیت علما ، موضوع زیر پا گذاشتن حقوق بشر ، الزاما فقط به ا هل سنت بر… Read More ›

مصاحبه ” شهرام ا حمدی ” چند روز قبل از اعدام از داخل زندان

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید  مصاحبه ” شهرام ا حمدی ” چند روز قبل از اعدام از داخل زندان   خبرنگار صدای آمریکا  ” شپل عبا سی ” توانسته بوده است چند روز قبل  با شهرام ا حمدی ، ا ز طریق تلفن موبا یل که در داخل بند بوده است با وی… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: