به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: شورش حق مردم است

شورش حق مردم است ، انقلاب کار مردم است . .

  امروز و در بسیاری از شهرهای کشورمان ، اعتراضات گسترده به حاکمیت نا کار آمد و نالایق و البته مدعی اداره امور جهان و حتی کائنات ، در جریان است ، روزی نیست که شاهد اعتراضات کارگری ، تظاهرات مالباختگان ، بازنشستگان ، درویشان ، کارمندان و کسبه جزء که هر کدام به مناسبتی… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: