به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: صاحب ماشین که در زمان حادثه حضور نداشته

سرقت خودرو در روز روشن در پمپ بنزین وبا کتک زدن راننده

در یک پمپ بنزین در شهر دیژون فرانسه نزدیک فروشگاه ” ایکآ”  ، فردی که در حال پر کردن باک ماشین دوستش بود ، مورد حمله یک “سارق ” قرار می گیرد ، این دو ، 12 دقیقه در حال زدو خورد بوده اند و مهاجم که هیچ اسلحه ای به همراه ندشاته  سعی می… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: