به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: عشاق بیخبر

آخوند کم سواد : برای عشق ورزی نه به شکم که به ده سانتی متر پایینتر از شکم برسید .

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید      هنر عشق ورزیدن و رهایی از تنهایی در دنیای پر از اضطراب ” اریک فرم ”  انسان شناس و روانشناس پر آوازه آلمانی ، از عشق ورزیدن به مثابه هنری که که باید آنرا آموخت و نیاز به رابطه عاشقانه را نیاز به فرار از دنیای… Read More ›

می دوساله و محبوب چارده ساله. همین بس است مرا صحبت صغیر و کبیر

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید  ، این دو بدون توجه به سرقت مسلحانه مشغول بوس و کنار هستند . در این ویدیو می بینید که در کافه ای در یکی از شهر های آمریکا ، دوعاشق ، جوان در نزدیک پیشخوان کافه ای ، در حال بوس و کنار هستند . دزدان مسلح… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: