به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: فساد و دزدی واختلاس ،

” خامنه ای و اشتباهاتش : ” سیلی محکمی که خامنه ای بر چهره ” احمد توکلی ” و “عدالتخواهان” زد .

    : رهبر جمهوری اسلامی ” در سخنرانی اخیر خود به یک اشتباه خود که اعتماد به آمریکایی ها بوده است اشاره کرد اما در همین سخنرانی ، مرتکب اشتباه بزرگ دیگری شد و آن این بود که در تطهیر سیستم سراپا فساد و پر از اختلاس اسلامی که خود و سپاه  بر آن… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: