به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: قم

پارلمان عراق توسط سربازان “قاسم سلیمانی ” فتح شد . این شتری است که در خانه ما هم خوابیده .

  به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید  “مقتدی صدر” به کمتر از گرفتن  کامل دولت عراق  راضی نخواهد شد . دیدن صحنه های تکان دهنده اشغال پارلمان عراق توسط طرفداران “مقتدی صدر” روحانی افراطی  برای همه انسانهای صاحب خرد حاوی هشدارهای جدی است . این حادثه دولت سکولار عراق را در معرض سقوط و… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: