به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: لاریجانی

بر آمد ” قالیباف “، سقوط کامل حکومت اسلامی دردامن ماکیاولیزم ، فساد، جنایت و “عقل خونین ” است

” عقل سرخ ” یا ” عقل خونین ” مسئله اینست  یکی از ملتزمین رکاب ” قالیباف ” که مواضع سیاسی خود را با تخلص ” عقل سرخ ” نشر می دهد در باره روخوانی قالیباف از روی یک متن از پیش نوشته شده که با التهاب و دست پاچگی و تپق و غلطهای فاحش… Read More ›

” لاریجانی ” اکنون ” نایب رهبری ” و می تواند جانشین رهبر بعد از فوت وی باشد

نظامهای سرکوبگر که فساد سیاسی و اقتصادی همه ارکان آنها را در بر گرفته باشد معمولا و تا کنون میل وافری به گسترش فساد و سرکوب و اقدامات ضد مردمی  تا مرحله ” قیام عمومی مردم ” را داشته و به ندرت تن به اصلاح خود می دهند . گسترش دادن فساد و استبداد و… Read More ›

در دادگاه با شهردار شهر .

یادداشتهایی از شهر فرنگ 1-مدعیان حکومت عدل علی در ایران بیاموزند . . مدتی است که اداره مسئول خانه های دولتی با اجاره پایین ، برای من حکم ، تخلیه خانه می فرستد . در عموم کشورهای اروپایی ، خود دولت خانه و آپارتمان می سازد ، و بعد آنها را به قیمت بسیار ارزانتر… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: