به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: مجاهدین طالبان

رقص و پایکوبی مبتذل مجاهدین طالبان با ” دوجنسیتی های ” پاکستانی .

  به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید به این مرد ان و شبه نظامیان طالبان خوب نگاه کنید ، اینها ، همانهایی هستند که ادعا می کنند برای بر پا داشتن عدالت و برا بری ا نسا نها و ایجاد جامعه ای عاری از ناهنجاری های اخلاقی  مبارزه می کنند و در این راه… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: